ŠD: Vznik Československa, 18. 10. 2021

18.10.2021

Dne 28. října si připomeneme vznik samostatného Československa. V rámci ŠD spolu s ostatními třídami jsme si tyto události připomněli již nyní. Po krátké prezentaci, včetně poslechu státní hymny, jsme si formou hry vyzkoušeli, jak taková samostatná republika vznikne. Děti si ve ŠD vytvořili jmenovky s jmény např. Karel Kramář, T. G. Masaryk, Alois Rašín atd., vyrobily státní vlajku, korunu, ústavu a Martinskou deklaraci. S pomocí pana ředitele, který se ujal role T.G.M., předvedly naprosto úžasnou podívanou. Za pomoc děkujeme p. Mgr. Kuzníkovi a pí. asistentce Šenkárové.

Vychovatelka ŠD Iveta Spáčilová