ŠD: Z činnosti ŠD, listopad 2019

01.11.2019

Při našem zařízení pracuje i školní družina. Dochází zde žáci z dětského domova i z okolí, kteří naši školu navštěvují. V letošním školním roce jsme nabídli možnost prodlouženého pobytu ve školní družině, což přivítali právě žáci z okolí. Společně hrajeme stolní hry, cvičíme v tělocvičně, soutěžíme, hrajeme turnaje. Věnujeme se taky výtvarným činnostem. Hodně pracujeme s barvou, hlínou v keramické dílně, zdobíme naši krásnou školu. Pořádali jsme krásný projektový den, v současnosti ve školní družině pracují dva odborníci do výuky (keramička, která učí žáky pracovat s hlínou, dále pak cvičitelé Wing Chun). Velmi oblíbené jsou i tablety, kde mají žáci zajímavé výukové programy. Tyto tablety byly získány z projektové činnosti naší školy a školní družiny.
Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami