ZŠ: Beseda o zásadách slušného chování, 12. 11. 2021

12.11.2021

Dne 12. 11. 2021 jsme na naší škole uskutečnili v rámci preventivního programu debatu na téma "zásady slušného chování". Stále více se v poslední době setkáváme s problematikou nevhodného chovávání některých žáků vůči dospělým. Z tohoto důvodu jsme otevřeli diskusi k tomuto tématu. Nejdříve jsme shlédli prezentaci o chování, seznámili jsme se s pravidly jak se chovat ve společnosti, také jak se například správně chovat v přítomnosti neslyšících. Následně jsme rozebírali jednotlivé situace, ve kterých jsme se ocitli. Řešili i otázku vulgarismů a neslušných slov.

Mgr. Monika Poláchová, metodik prevence

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel