ZŠ: Beseda s PČR, kyberšikana, 03. 06. 2021

03.06.2021

Datum: 03.06.2021, kde: ZŠP, ZŠS, cílová skupina: 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník, 11 - 16 let, počet dětí: 24, lektor : nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MSK, odd. prevence Bruntál.

Hodnocení akce: děti 2. stupně byly seznámeny s tématem šikany. Rovněž samostatně definovaly pojmy šikana, agresor, oběť, kyberšikana. Analyzovali jsme příčiny chování agresora, mlčící většiny i oběti. Zvláště potom byly děti varovány a poučeny před sextingem, pomluvami. Dětem byla předána také rada, jak se bránit. Beseda se staršími dětmi probíhala spíše formou diskuze. Děti se ptaly na to, co je zajímá, popř. se podělily o své zkušenosti a zážitky s ostatními.

Metodik prevence SPJ M. Tušková