ZŠ: Beseda s PČR, návykové látky, 23. 09. 2020

23.09.2020

Datum: 23. 09. 2020, kde: ZŠP, cílová skupina: 6. - 9. ročník, 12 - 15 let, počet dětí: 13, lektor: nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MsK, odd. prevence Bruntál.

Hodnocení akce: žáci byli v úvodu seznámeni s pojmy trestní odpovědnost - pravidly a jejich dodržováním. Alkoholismus stejně jako tabakismus je nešvar dnešní doby a ohroženou skupinou je hlavně mládež. Policistka uvedla příběh užití alkoholu mladistvými a následky, které z tohoto činu plynuly, postup vyšetřování a tzv. ohlašovací povinnost, která z takového jednání pro okolí plyne. Zabývali jsme se i přestupky "tzv. protikuřáckého zákona", dále s legislativou návykových látek a šířením toxikomanie. Největší pozornost v dětech vzbudila praktická ukázka vzorníků návykových látek a testů k zjišťování THC v lidském organismu. S pomocí simulačních brýlí na účinky marihuany a drog si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži stav, který vzniká při jejich užívání. Pocitově zažili dezorientaci, závratě a zkreslené prostorové vnímání příznačné pro tyto stavy.

M. Tušková, ŠMP