ZŠ: Beseda S PČR, šikana, 03. 06. 2021

03.06.2021

Datum: 03. 06. 2021, kde: ZŠP, cílová skupina: 1., 2., 3. ročník, 7 - 10 let, počet dětí: 8, lektor: nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MSK, odd. prevence Bruntál.

Hodnocení akce: ve čtvrtek proběhla pro mladší žáky beseda s PČR na téma "ŠIKANA ". Nprap. Karla Špaltová mezi naše děti chodí již pravidelně. Bohužel nám plány na letošní rok zhatila opatření související s Covidem 19, proto jsme se v tomto školním roce viděli méně, než jsme původně měli v plánu. Tentokrát jsme se věnovali tématu, které má již spoustu obětí a to nejen z řad dětí. Definovali jsme pojem šikana, dozvěděli jsme se, že šikana má různé druhy (např. fyzická, slovní, krádeže, i příkazy). Objasnili jsme si nebezpečí šikany, ale také její důsledky pro oběť i agresora, které z takového chování plynou. Na pohádkových hrdinech, které jsou dětem tohoto věku nejbližší, jsme společně vyvozovali příkladné vzorce chování a naopak. Závěrem všem paní policistka doporučila, jak se zachovat v případě, že by se děti se šikanou setkaly.

Metodik prevence SPJ M. Tušková