ZŠ: Beseda s PČR - Zebra, 23. 09. 2020

23.09.2020

Datum: 23. 09. 2020, kde: ZŠP a ZŠS, cílová skupina: 1. - 5. ročník, 7-12 let, počet dětí: 10, lektor: nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MsK, odd. prevence Bruntál.

Hodnocení akce: první školní měsíc jsme se zaměřili na bezpečnost dětí, které se po prázdninách vrátily do lavic. Připomínali jsme jim především hlavní zásady bezpečného přecházení silnice. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu, pravidla pro chodce, dopravní značky, Zopakovaly si dopravní prostředky a zásady cestování. Jako správní cyklisti si připomněly vybavení jízdního kola, cyklisty a taky, jak správně připevnit přilbu. Dověděly se o důležitosti reflexních pásků. Seznámily se Integrovaným záchranným systémem a taky jak správně telefonicky nahlásit událost. Na závěr si děti zasoutěžily. Za správnou odpověď a poskládání puzzlí dostávaly děti úkolníčky (s obrázkem zebry) s rozvrhem hodin a radami pro chodce, stejně jako reflexní pásky.

M. Tušková, ŠMP

Hodnocení akce třídní učitelkou

Dnes v naší třídě na I. stupni probíhala prevence. Přišla nás navštívit paní policistka a přednesla našim dětem problematiku bezpečnosti. Nejdříve bezpečnost na kole, správný způsob jízdy na kole, poznávali jsme značky, učili se chodit na přechodu. Také jsme soutěžili a dostali drobné užitečné dárečky. Jednak víme, že v dopravě máme být vidět, to znamená označit se reflexním páskem. Také máme sborník značek, který budeme využívat v hodinách prvouky. Akci pro nás domluvila paní preventistka.
Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka