ZŠ: Besedy - Nebezpečí internetu 13. 12. 2018, Multikulturní tolerance, 17. 12. 2018

08.01.2019

Žáci besedovali s panem Mgr. Romanem Hotou, s lektorkami paní Stanjurovou, paní Tichou. Program se týkal nebezpečí internetu. Proč si mladí lidé neumí povídat jinak než za pomocí sociálních sítí. Cílem bylo navázat příjemnou atmosféru prolínající se Vánoční pohodou. Panu Hotovi se podařilo vytvořit prostor, ve kterém se někteří otevřeli a hovořili o tom, co je tíží. Zjistili, že pokud budou naslouchat, mají si najednou co říci i bez internetu. Řešili společně otázky minulosti, např. špatné vztahy s rodiči, proč netoužili se posunout k lepší komunikaci. Proč stále atakovali, nebo bojkotovali cokoliv, co nebylo líbivé pro ně samotné.

Také další setkání na téma multikulturní tolerance bylo mile prezentováno. Vycházelo z Brainstormingu, pomocí interaktivní tabule a několika her i motivačních skupinových technik. Žáci se seznámili se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou a dějinami, právě tak, aby pochopili rozdílnosti jednotlivců a vážit si každého člověka, minority, kultury. Žáci byli rozděleni do několika skupinek. Každá dostala jiný obrázek mladého muže či ženy. Měli postupně hádat jejich věk, odkud pocházejí, národnost, koníčky, zaměstnání. Později se dozvídali pravdivé odpovědi přes krátká videa a srovnávali je se svými výroky. Následovaly hry utužující komunikaci, vzájemnou pomoc jeden druhému. Vysvětlování, když je někdo vyloučen ze společnosti. Žáci vyjadřovali své myšlenky, pocity, řešení.

Líbilo se to dětem i dospělým.

Mgr. Šárka Glacová