ZŠ: březen – aktivity na škole praktické

09.03.2022

Prevence návykových látek, 4. 3. 2022: v rámci aktuální situace jsme se zaměřili na tématiku užívání drog, alkoholu. Vzhledem k četnosti dotazů jsme se pak s druhým stupněm zabývali rovněž problematikou sexuálních výchovy. Po shlédnutí prezentací následovala diskuse k jednotlivým tématům. Mgr. M. Poláchová, Mgr. Jiří Kuzník

Významná výročí, 8. 3. 2022: dne 08. 3. 2022 jsme se věnovali v naší škole významným výročím, konkrétně pak Mezinárodnímu dni žen. Povídali jsme si o historickém kontextu tohoto svátku, stejně tak i o úloze ženy ve společnosti. Neopomněli jsme zdůraznit i základy slušného chování k ženám. V tento den popřál všem ženám k jejich svátku i náš pan ředitel a další kolegové na pracovišti. Nejmenší děti pak vyrobily svým maminkám či tetám moc krásné kytičky. Podívejte se! Mgr. Monika Poláchová

Lidské tělo, 9. 3. 2022: dne 9. 3. 2022 jsme se na prvním stupni věnovali v prvouce lidskému tělu. Nejdříve jsme se naučili pojmenovat části lidského těla. Ukázali jsme si, kde se nachází důležité orgány, jak pracují svaly, kostra i lidské tělo obecně. Poskládali jsme si na tabuli lidskou kostru. Naučili říkanku o našem těle. V rámci prvouky jsme si vytvořili skládaného člověka z papíru a každý žák si ho pojmenoval. Mgr. Monika Poláchová