ZŠ: Český den proti rakovině, 10. 05. 2023

10.05.2023

Ve středu 10. května proběhl na území naší republiky tzv. Český den proti rakovině. Akce, kterou pořádá organizace Liga proti rakovině už několik let, se účastnily stovky škol z Čech i Moravy. No a samozřejmě, že jsme nemohli při této bohulibé akci chybět ani my. 

Do prodeje žlutých kvítků, které jsou symbolem boje proti rakovině, se zapojila kompletně celá škola. Tři týmy se vydaly do města s jedním jediným cílem. A ten byl vcelku ambiciózní. Prodat co nejvíc kytiček a tak přispět finančně na léčbu a prevenci rakoviny. Výsledek? Prodali jsme všechny kytičky a vybrali téměř 4000,-Kč. A jak se nám to podařilo? Prostě se v některých našich dětech objevil neskutečný obchodní a manažerský duch a my jako učitelé jsme prostě nestačili koukat, jak jde našim drahouškům práce od ruky. 

Výsledek byl skvělý, a protože jsme s Ligou proti rakovině navázali dlouhodobou spolupráci, už se těšíme na příští rok a na nové výzvy. Závěrem je dobré poděkovat všem našim dětem, pedagogům, panu řediteli a hlavně všem těm, kteří si kytičku v ceně 20,- Kč koupili a přispěli tak na dobrou věc.

Za organizátory akce J. Kuzník, TU