ZŠ: Čistíme město od odpadků, 06. 10. 2022

06.10.2022

Bylo příznivé, slunečné počasí. Žáci ve škole nafasovali odpadkové pytle, rukavice a vyrazili směrem k městským rybníkům sbírat odpadky. Nejčastěji žáci nacházeli drobné papírky, plastové obaly od pochutin, igelitové pytlíky, lahve od alkoholu či krabičky od cigaret. Děti poctivě sbíraly veškerý odpad, který našly. Řídily se ale zároveň našimi instrukcemi ohledně nebezpečných odpadků, na které nesmí sáhnout, aby se nezranily nebo neohrozily (např. sklo).  

Prostor v okolí rybníků jsme si vzali do trvalé patronace, budeme se zde jednou měsíčně objevovat a místo kontrolovat. Pytle s odpadem jsme zanechali na předem určeném místě, odkud je pak k likvidaci svezli pracovníci TS. Za úsek školy Šárka Glacová.