ZŠ: Čtenářský kroužek, 10. 1. 2023

10.01.2023

V letošním školním roce se s dětmi setkáváme i v rámci odpoledních kroužků. Čtenářský kroužek probíhá vždy jednou za 14 dní pod vedením p. uč. Pecníkové a p. uč. Kubišové. Snažíme se o vytvoření kladného vztahu ke knihám, zlepšení čtenářské gramotnosti, kritického myšlení a rozvoj slovní zásoby. Náplň kroužku šijeme dětem na míru tak, aby ani nevěděly, že se přitom vlastně učí spoustu nových věcí. Čteme si sami nebo předčítáme ostatním, objevujeme nové knihy a časopisy, porovnáváme filmy a knihy, soutěžíme a většinou si k tomu dopřejeme něco dobrého k jídlu a pití. Na fotkách můžete vidět, jak nám posledně přišel dopis z Bradavic. :-) L. Pecníková