ZŠ: Den učitelů 2022, 28. 03. 2022

28.03.2022

Dne 28. 03. 2022 jsme si připomněli významné výročí. Jan Amos Komenský patří k nejvýznamnějším osobám českého školství. Den učitelů jako svátek věnujeme vždy připomínce této významné osobnosti. Dozvěděli jsme se něco o jeho životě. Promítli si film o putování Jana Amose Komenského světem. Popovídali jsme si o Dni učitelů, významu profese učitel - pedagog. Zahráli jsme si také hry. Ke konci prezentace přišel poděkovat pedagogům za práci i pan ředitel. Mgr. Monika Poláchová a Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitelé.