ZŠ: Den Země, Den mláďat, 22. 04. 2022

22.04.2022

Dne 22. 04. 2022 jela třída paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka do Opavy, kde na Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole, Opava, příspěvkové organizaci probíhal Den Země a Den mláďat. Akci jsme financovali prostřednictvím projektu "Vím kam jít". V rámci aktivity jsme se zaměřili na ochranu přírody s přesahem do předmětů prvouka a přírodověda. 

Den předem jsme si vysvětlili význam Dnu Země. Učinili jsme tak na společném povídání obou tříd, kdy jsme si vyprávěli o ekosystému. Toto téma jsme zařadili do výuky právě s přesahem do předmětu prvouka, přírodověda, zeměpis a občanská výchova.

Musíme zmínit úžasnou farmu zvířat na dnešní akci v Opavě, kde žáci mohli shlédnout téměř všechna domácí zvířata i s mláďaty. Viděli jsme parkur včetně ukázky výcviku koní, který předvedly žačky této školy a členky jezdeckého oddílu. V rámci prevence jsme měli možnost shlédnout techniku a výstroj hasičů a PČR. Svou prezentaci předvedla také armáda ČR. Viděli jsme vystoupení agility, kdy se jezdilo na oslících. Samozřejmě bylo možno všude využít různých dětských sportovních atrakcí pro zkoušku fyzické zdatnost a motorické možnosti s přesahem do tělesné výchovy. V rámci výchov zde probíhalo i výtvarné tvoření, skládání her a v rámci zeměpisu jsme se seznámili s městy Opava, Krnov.

Celá akce měla krásný nádech. Moc jsme si ji se třídami užili. Děkujeme za spolupráci paní Lucii Žihové. Závěrem velmi děkujeme také za možnost prohlídky školy.

Mgr. Monika Poláchová, metodik prevence, třídní učitel

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel