ZŠ: Den Země trochu jinak, 29. 04. 2021

29.04.2021

Dne 29. 04. 2021 jsme si ve třídách paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka užili DEN ZEMĚ trochu jinak. Nejdříve se žáci seznámili s tím, co Den Země znamená, jak chránit naší zemi, abychom ji zachovali pro příští generace. Naučili jsme se praktickými příklady třídit odpad,  povídali jsme si, jak se chovat ekologicky. Následně jsme se vydali plnit úkoly do Železné v rámci spolupráce v OP VVV, " VÍM, KAM JÍT", reg. číslo projektu: C.Z.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011687 ( SVČ Bruntál, p.o., Školní 2, Bruntál).

Děti měly připravená jednotlivá stanoviště. Zde plnily úkoly v rámci ekologie, seznamovaly se s rostlinami, zvířaty, stavěly ohně z třísek, třídily správně odpad, atd. Všechny děti si zasadily kytičku do květináče. Tyto květiny budeme ve třídě zalévat a sledovat, jak rostou. 

Děti měly opravdu radost. DEN ZEMĚ si užily zábavnou formou. Moc děkujeme za spolupráci v rámci uvedeného projektu paní Chybíkové, která se nám věnovala.

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací VP, třídní učitel / Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel