ZŠ: Dětský den se SVČ, 04. 06. 2021

04.06.2021

Dne 04. 06. 2021 jsme se účastnili akce DĚTSKÝ DEN v Železné. Třídy paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka se vydaly směrem k vrbenské základně SVČ Bruntál. Spolupráce se SVČ je s naší školou dlouhodobá, my jsme tomu rádi. Nejdříve si žáci prošli jednotlivá stanoviště, na nichž následně soutěžili. Rozvíjeli motoriku, prostorovou orientaci, myšlení, logické kombinace i přesnost ruky. Pak přišlo překvapení - vystoupení kouzelnice. Někteří žáci si mohli zakouzlit přímo s vílou kouzelnicí. Společně jsme si také zatancovali. Na závěr žáci dostali dobroty. I tuto akci jsme si opět užili.

Dovolujeme si tímto opětovně poděkovat SVČ Bruntál a paní Chybíkové za úžasnou koordinaci celé akce. Děkujeme!

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce, třídní učitelka