ZŠ: Domácí násilí, přednáška, 19. 05. 2023

19.05.2023

V pátek 19. 5. proběhla na naší škole přednáška o domácím násilí, sexuálním násilí a následně i o trestně právní odpovědnosti dětí a mladistvých. Kromě odborného výkladu problému byly dětem promítnuty i videa obsahující ukázkové příklady probíraných témat, včetně nástinů řešení a zvládání těchto závažných jevů.

Následná debata s dětmi byla opravdu velice zajímavá a plodná. Bylo vidět, že mnoho dětí se s podobnými negativními jevy v rodinách setkaly, popřípadě ještě setkávají. Pokud by tato přednáška alespoň zčásti pomohla k řešení a pochopení problému u některých dětí, měla smysl a své místo i pro další období prevence negativních jevů a jejich řešení. J. Kuzník, TU.