ZŠ: Dopravní výchova, 28. 02. 2022

28.02.2022

Na vycházce městem si žáci opakovali dodržování zásad bezpečného chování v silničního provozu tak, aby neohrožovali zdraví své a zdraví jiných. Důležitým tématem bylo v první řadě dbaní na správné přecházení vozovky a procvičování znalostí názvů dopravních značek, pojmů přechod, vozovka, silnice, krajnice, apod. Při tom si žáci uvědomovali okolí svého domova, školy, ulice a také významné budovy ve své obci a k čemu slouží. Mgr. Šárka Glacová