ZŠ: Dopravní výchova u nás, 24. 03. 2022

24.03.2022

Dne 24. 03. 2022 jsme se věnovali ve svých třídách dopravní výchově. Právě s jarem je spojeno v dopravě mnoho nehod a nebezpečných situací. Proto jsme se rozhodli věnovat v rámci prevence tomuto tématu. Nejdříve jsme si pustili prezentace na PC na téma "Vidět a být viděn"! Nacvičili jsme si přechod přes přechod. Zdůraznili reflexní prvky v dopravě a věnovali jsme se dopravním prostředkům. 

Poté následovaly dopravní značky. Nejdříve jsme shlédli prezentaci a pak jsme jednotlivé značky poznávali ve třídě. Těšíme se na další program v rámci dopravy a to vycházku do města na nejproblematičtější místa v dopravě, kde budeme společně nacvičovat správné chování přímo v dopravních situacích. Mgr. M. Poláchová a Mgr. J. Kuzník, třídní učitelé