ZŠ: I. a II. třída - Slunečná třída, 24. 09. 2020

24.09.2020

Dne 24. 09. 2020 se uskutečnila výuka ve slunečné třídě na naší školní zahradě. Výuku prvouky a přírodovědy jsme zahájili prezentací zvířat. Žáci soutěžili v poznávání zvířat domácích, cizokrajných. Děti plnily různé úkoly ve vztahu ke těmto zvířatům, ti nejmenší poznávaly zvuky těchto zvířat. Celý den se nesl v duchu environmentální výchovy. V další části dne jsme si na naší zahradě nasbírali přírodní materiály. Tyto jsme roztřídili a učili se poznávat stromy listnaté i stromy jehličnaté. Posbírali jsme plody a třídili na malvice, peckovice, bobule. Samozřejmě jsme si opět zasoutěžili. Výuka v naší chatě na zahradě je pro žáky atraktivní. Hlavně v současné době jsme mohli s žáky sedět venku v lavicích bez roušek na čerstvém vzduchu. Tyto příležitosti výuky budeme využívat často, dokud nám počasí dovolí.

Za odměnu jsme si v závěru opekli i špekáčky! To byla dobrota!

Mgr. Monika Poláchová, Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitelé