ZŠ: I my se chováme ekologicky! 29. 11. 2019

29.11.2019

Dnes jsme na naší škole zahájili třídění odpadů. Protože i my chceme učit naše žáky ekologickému chování, zahájili jsme třídění odpadu ve všech prostorách školy. Provedli jsme ekologickou výuku, kde si žáci nacvičili, jak správně třídit odpad, obaly od svačinek, materiál, se kterým se denně ve škole setkávají. Nejdříve vše teoreticky, následně nácvikem třídění odpadů přímo v akci. Žáci mají o třídění odpadu zájem. Stanovili jsme hlídky ze starších ročníků, které správnost třídění dodržují!!

Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami