ZŠ: I my umíme cvičit jógu, 20. 02. 2020

21.02.2020

Dne 20. 02. 2020 jsme si udělali v naší škole den s jógou. Žáci prvního stupně na naší škole cvičí jógu s paní učitelkou pravidelně. V rámci zdravotní tělesné výchovy provádíme relaxační cvičení, dechová cvičení i dětskou jógu. Tato cvičení mají děti moc rády. Nejdříve se rozcvičíme, následně se protáhneme sestavou "Pozdrav slunci". Cvičíme nejdříve cviky protahovací, poté dechovou jógu i ásany. Ke konci hodiny provádíme relaxační cvičení, v závěru pak oční jógu. Vždy končíme krátkým pozitivním příběhem. 

Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami