ZŠ: I. třída - Výuka v přírodě, 22. 09. 2020

22.09.2020

Dnes jsme si na I. stupni školy uspořádali výuku v přírodě. V rámci prvouky jsme se vydali zkoumat přírodu přímo ven. Naučili jsme se rozpoznávat stromy v přírodě i zahradách. Popovídali jsme si o stromech a o tom co se s nimi děje v rámci ročního období podzimu. Prošli jsme si i sady. Zde jsme poznávali ovoce. Společně jsme se pak naučili nejen ovoce rozlišovat, ale i vědět co vše se dá z ovoce vyrobit. Okrajově jsme při výuce zmínili i zeleninu. Té se budeme při výuce prvouky věnovat příště. Pobyt v přírodě i výuka se nám líbila. Určitě to není naposledy.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka