ZŠ: I vršky se dají využít při výuce, 18. 09. 2023

18.09.2023

Celý rok naše třídy sbíraly vršky. Chtěli jsme si totiž vyrobit např. pomůcky do vyučování. Mimo těchto jsme víčka z minerálek využili při hrách o přestávkách (např. cvrnkání s víčky nebo hra rozvíjející paměť a prostorovou orientaci – víčka v síti). Také třída paní učitelky Pecníkové si zpestřila hodiny češtiny. Při opakování abecedy použili pomůcky z právě z vršků. Šárka Glacová, TU.