ZŠ: Integrovaný záchranný systém, 07. 04. 2022

07.04.2022

S jarem se věnujeme bezpečnosti v dopravě, ale i chování a pomoci. Tématem hodin prvouky a přírodověd je mimo jiné integrovaný záchranný systém. Nejdříve jsme se právě v prvouce na tato bezpečnostní čísla soustředili, udělali si jasno o možné pomoci v krizových situacích. 

Následně nás čekal výlet do hasičské zbrojnice v našem městě. Zde jsme si mohli prohlédnout techniku, kterou hasiči používají. Mohli jsme vidět i slyšet, jak probíhají pokyny k výjezdu na opravdový požár. Viděli jsme, kde mají hasiči své věci, oblečení, stroje, výbavu, ale také, kde cvičí. Mohli jsme si prohlédnout celou zbrojnici. Viděli jsme, kde se hasiči schází, ale také, kde probíhá hasičský kroužek, v němž děti trénují, připravují se na soutěže a různé závody. Velmi nás oslovila také videa ze zásahu. Autentický pohled na krizovou situaci nám dal lepší představu o tom, co práce dobrovolných i profesionálních hasičů představuje. V závěru jsme moc poděkovali za zprostředkování prohlídky paní asistentce. Za její provedení a doplnění informací děkujeme panu P. Jelínkovi, že se nám takto ochotně věnoval. Mgr. Monika Poláchová, Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitelé