ZŠ: Kaštany, kam se jen podíváš, 20. 10. 2022

20.10.2022

V říjnovém, nádherném a teplém podzimním dni třída pracovala na projektovém dopoledním vyučování "Podzimní sklizeň". Nejdříve jsme se ve výuce, ještě v dopoledních hodinách,  zaměřili na sklizeň ovoce, hub i kaštanů. Žáci plnili úkoly z českého jazyka, matematiky, prvouky, aby si připomněli znalosti tohoto ročního období. Později nás čekala naučná vycházka. Poznávání stavby a druhů stromů, keřů. Ale hlavním cílem naši vycházky byl sběr kaštanů. Žáci speciální třídy nasbírali hromadu těchto plodů. Ty jsme tentokrát odvezli Lesům ČR pro přikrmování zvěře na zimu. Šárka Glacová, TU