ZŠ: Klaun ve škole aneb Veselý rej, 07. 02. 2022

07.02.2022

Dnešní den jsme si udělali ve škole radost. Za pololetní práci jsme uskutečnili "Veselý rej". Tato akce se konala v rámci projektu, který máme se Základní školou a Mateřskou školou v Karlovicích. Sešli jsme ve třídách před 8 hodinou. Paní učitelka a paní asistentky nazdobily tělocvičnu od brzkých ranních hodin. První vyučovací hodinu jsme se oblékali do masek a malovali si ozdoby. Masky jsme připravovali již měsíc předem. Každý věděl, čím bude. A pak už jsme spěchali do krásné vyzdobené tělocvičny. Přijel za námi i šašek Hopsalín s krásným programem. Zpívali jsme, tancoval, hráli hry, žonglovali, soutěžili. Všichni dostali také nějakou tu sladkou odměnu. Program se nám moc líbil. Moc rádi bychom pana Hopsalína viděli ještě v létě. Na závěr celého karnevalu, kde jsme si krásně zatancovali, byly vyhlášeny ceny za nejúžasnější masky. Těšíme se na příště!

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce