ZŠ: Mezinárodní den památky obětí holocaustu, 27. 1. 2023

27.01.2023

Jean-Paul Sartre napsal "Kdo se nepoučil z dějin, musí si je znovu prožívat". Tento citát byl jedním z nosných pilířů přednášky a následné besedy věnované Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu. Děti byly seznámeny s pojmem holocaust a také s ostatními pojmy, které se tématu blízce dotýkají. Diktátor, fašismus, nacismus, komunismus. Pojmy, na které se začíná v dnešní moderní době tak trochu zapomínat. Myslíme si, že už se nikdy nemohou opakovat hrůzy druhé světové války, zabíjení mužů, žen a dětí. Že již nikdy tady nebudou koncentrační tábory, kde budou vyhlazování lidé podle příslušnosti k národu či jinému etniku. Stačí se ale podívat po světě, a potom třeba ve světle hrůz, které se dějí na Ukrajině, zjistíme, že svět stále není tak bezpečné místo, jak bychom chtěli. Proto musíme hlavně mladé generaci předávat historické zkušenosti z dob minulých. Musíme je díky takovýmto besedám vést k obezřetnosti v dalším životě, aby se citát J. P. Sartra nestal skutečností. Závěr besedy byl pak reprezentační. Pan ředitel přečetl úryvky ze své knihy, která vypráví autentický příběh lidí, kteří tuto dobu zažili. Následné besedování pana ředitele s dětmi o daném tématu pak bylo důstojným zakončením a příjemnou tečkou za celou prezentací. J. Kuzník, TU.