ZŠ: Návštěva knihovny, 30. 03. 2022

30.03.2022

Plánovaný projektový den čtenářské gramotnosti speciální třídy v městské knihovně ve Vrbně pod Pradědem, byl pro naše žáky dlouho očekávaný. Žáci se nemohli dočkat. Přivítala nás moc milá paní knihovnice a měla pro nás přichystaný báječný dopolední program. Nejdříve hovořila o tom, jaké aktivity může knihovna nabízet. Inspirativně a motivačně zaujala žáky knížkami o zvířátkách, o lese a o světluškách. Žáci pozorně naslouchali a zapojovali se do debaty. Se zvědavostí si také děti vyzkoušely elektronickou tužku s výukovými knihami. Stačilo, když se jen lehce dotkly tužkou obrázku nebo textu a ozvala se příslušné povídání, zvuk, hudba, písnička.

Dostali jsme možnost si projít půdní prostory. Tady žáci vyzdobili chodbu v podobě louky jarními motivy. Viděli jsme, kam jiné děti mohou docházet na doučování, nebo do kroužku šachů. Nakonec si žáci prohlédli velikou sbírku plyšových ptáků žijících v našem okolí a které knihovně zapůjčily lesy ČR, jako výukový materiál pro školy. Všichni jsme hádali druhy těchto ptáčků a náramně jsme se u toho pobavili. No, mnohokrát jsme opravdu hádali a nedokázali jsme je správně pojmenovat. A ještě úplná tečka na závěr byla, že si žáci toto ptactvo mohli podle šablon vymalovat.

Docela jsme zapomněli na čas, jak se nám tam líbilo. Děkujeme knihovně, za krásné dopolední vyučování - tak trochu jinak.

Mgr. Šárka Glacová