ZŠ: Návštěva policie, preventivní program, 26. 10. 2021

26.10.2021

Dne 26. 10. 2021 jsme se věnovali v naší škole opět prevenci. Přijela k nám Policie České republiky. Na prvním stupni jsme se věnovali především dopravní výchově. Zopakovali jsme si dopravní značky. Nacvičili jsme si, jak se správně pohybovat v dopravních situacích při hře, při pohybu městem. Na druhém stupni jsme zahájili druhý blok prevence zaměřený na alkohol a drogy. Nejdříve jsme shlédli prezentaci o dané problematice. Následně pak proběhla diskuse a vysvětlení některých témat.

Mgr. Monika Poláchová, metodik prevence