ZŠ: Orientačně – sportovní kroužek, 24. 10. 2022

24.10.2022

"Ve zdravém těle zdravý duch". Zaměřením kroužku chceme u dětí rozvíjet nejen tělesné aktivity, ale také pracovat s nepohodlím, námahou a přemáháním. Kromě sportovních a tělesných aktivit dáváme zde prostor i pro rozumovou složku, která rozvíjí intelektuální činnosti, schopnosti a dovednosti.

V kroužku se nebudeme učit pouze sportovním hrám, pravidlům, ale také hře fair-play, vzájemné spolupráci a dopomoci. Děti po první lekci v kroužku si již uvědomují, že bez spolupráce to nepůjde a že "dobrá" přihrávka v basketbalu je stejně důležitá jako hozený koš. V orientační sekci se budou děti hravou formou učit orientaci v přírodě a základům branné výchovy.

V dnešní orientační sekci musely děti, cestou necestou, plnit úkoly a na obrázcích najít tři nesmysly, které tam zanechal skřítek Antonín. Byly velmi úspěšné a všech deset stanovišť zvládly výtečně. Na konci byla připravena štafeta mezi stromy a vítězné družstvo ve složení Laštovka A., Smudala P., Žigová J. zaslouženě obdrželo sladkou odměnu.

PS: Ve fotogalerii jsme Vám přiložily jeden obrázek z deseti, do kterých nám skřítek Antonín vložil tři nesmysly. Najdete je?

Velké zdar přejí A. Zyka a  I. Spáčilová