ZŠ: Pohled do hodiny první pomoci, 02. 05. 2022

02.05.2022

Na pacienty, lékaře a sestřičky si zahráli žáci ze speciální třídy. Vyzkoušeli si některé situace, se kterými se v ordinaci mohou setkat. V hodinách věnovaných člověku a jeho zdraví jsme se zaměřili na první pomoc. Po zhlédnutí videa s příběhy dle skutečných událostí jsme si ošetřovali různá zranění pomocí dlah a obvazů, měřili teplotu, tlak. Diskutovali jsme nad tím, co bezprostředně ohrožuje život, co v případě závažného úrazu udělat nejdřív a co potom. Šárka Glacová, TU