ZŠ: Poselství vesmírných draků, říjen 2019

19.10.2019

Poselství vesmírných draků

Akce: třídenní projekt na stmelení kolektivu

Cílová skupina: 10 - 15 let

Počet dětí: 12

Lektor: pracovnícu Open house z Vrbna i Bruntálu

Hodnocení akce: pomocí 13 příběhů (her) si žáci měli uvědomit, že k sobě patří jako jeden tým a můžou být prospěšní jeden druhému. Záměrem bylo, aby děti získaly schopnost dívat se na svět netradičním způsobem, s radostí tvořit nové věci, hledat nová řešení, být otevřeni k sobě navzájem a ochotni společně sdílet své zážitky a chuť být spolu.

Během třech dnů děti procestovaly 12 planet, 13 her zaměřených na vzájemnou spolupráci. 

 1. Kapitán vesmírné lodi - hra Mlčoch - sebekázeň.
 2. PLANETA AMBI - hra soudržnost - pospolitost
 3. PLANETA KULA - hra Anděl strážný - vytrvalost
 4. PLANETA SAHA - hra vnímání - sebeláska
 5. PLANETA BEDI - hra Odpuštění - důvěra
 6. PLANETA TEA - hra Ponaučení - čestnost
 7. PLANETA RIKI - hra Konstruktét - samostatnost
 8. PLANETA DERTA - hra Stavitel - pracovitost
 9. PLANETA POKO - hra Spolupráce - tvořivost
 10. PLANETA MAKI - hra Radost - nadšení
 11. PLANETA SELI - hra Harmonie - trpělivost
 12. PLANETA HAKO - hra Bystrozrakost - odvaha
 13. PLANETA SENO - hra Zábava - přátelskost
 14. Závěr reflexe- předání poselství třídě

Děti zachraňují jednotlivé planety, úspěšným splněním jednotlivých her (planet) získají 3 vejce - tři poselství vesmírných draků. Na lodi je s dětmi také vesmírná kočka, která nesmí vesmírnou loď opustit, proto se po návratů dětí z jednotlivých planet dotazuje, co žáci zažili, co planetu trápilo a jak se jim to podařilo vyřešit.

Počasí nám přálo a během těchto třech dnů , které děti strávily v přírodě, se posílily vzájemné vztahy a týmová spolupráce dětí.

Poděkování patří především pracovníkům Open house: Staňce, Lindě, Nadi, Martině, Tomášovi a Kamilovi :-) .... Děkujeme a těšíme se na další spolupráci !