ZŠ: Poznáváme svět zvířat, 07. 09. 2022

07.09.2022

Včera jsme se vydali s žáky v pracovních činnostech na sběr přírodnin, ze kterých budeme vyrábět herbář. Přírodniny budeme také používat na výtvarnou a rukodělnou činnost. Současně se učíme do prvouky a přírodovědy poznávat listy, stromy, kytky.

Na kopci jsme od paní chovatelky dostali výklad o koních, kteří se tam pásli. Dozvěděli jsme se nejen o chovu, ale také čím se kůň krmí, jak spí apod. Povídání pro nás bylo moc zajímavé. Určitě znalosti využijeme při práci s pracovními listy v prvouce a přírodovědě.

Monika Poláchová, TU