ZŠ: Předali jsme dárky seniorům, 18. 12. 2019

18.12.2019

Dnes jsme předvedli seniorům v místním domově krátké pásmo básniček a písniček, na kterých jsme poctivě pracovali několik měsíců. Velké poděkování si zaslouží paní učitelka Mgr. Monika Poláchová a pan učitel Mgr. Jiří Kuzník, kteří děti motivovali k tomu, aby celé vystoupení dopadlo na výbornou. Poděkování si zaslouží také asistentky Bc. Pavla Kovářová a Antonie Šenkárová, které byly součástí nejen celého vystoupení, ale také pomáhaly s nácvikem.

Dovoluji si také s úctou poděkovat svým zaměstnancům za to, že mezi sebou vybrali finanční hotovost, za níž jsme seniorům předali dvě krabice plné čajů, káv a dalších dobrot. Rádi budeme v této vánoční tradici pokračovat i v dalším roce.

Dovolujeme si rovněž poděkovat kolektivu zaměstnanců domova pro seniory, který našim dětem předal příjemné dárky, které nám udělaly velkou radost.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace