ZŠ: Předávali jsme vysvědčení, 28. 01. 2021

28.01.2021

I v této složité době s užíváme s našimi žáky radosti. Včera obdrželi všichni žáci naší školy vysvědčení za 1. pololetí školního roku. Přestože i nám situace ve společnosti komplikovala výuku, kdy jsme museli zvládnou výuku i ve sníženém počtu pedagogů, naše škola pracovala a pracuje na plné obrátky a to v prezenční výuce. Žáci se snažili celý půl rok na maximum. Mnoho žáků se zapojilo v rámci školní výuky i do projektu Šablon III. Včera přišla zasloužená odměna v podobě vysvědčení. Všichni žáci, ale i pedagogové, měli z vysvědčení velkou radost. Ke krásným známkám přibyly za celou školu i 4 pochvaly třídních učitelů. Děkuji všem kolegům za vynaložené úsilí, kdy i ve složitějších podmínkách výuku zvládli. Doufáme všichni, že naší žáci budou stejně úspěšní i v příštím pololetí.Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce