ZŠ: Přednáška na téma partnerství, 14. 10. 2022

14.10.2022

Dne 14. 10. 2022 jsme se na naší škole věnovali opět minimálnímu preventivnímu programu. Tentokrát jsme zvolili téma partnerství, sexualita. Nejdříve jsme si vysvětlili přirozený vývoj vztahů, jak se v rámci této oblasti chovat, co je přirozené v daném věku. Následně jsme si vysvětlili i problematiku trestně právní odpovědnosti v této oblasti. Shlédli jsme také PC prezentaci na téma hygiena lidského těla. M. Poláchová, J. Kuzník