ZŠ: Prevence, sebepoškozování, 15. 10. 2021

15.10.2021

Dne 15. 10. 2021 jsme se věnovali v naší škole opět prevenci. Tentokrát jsme se zaměřili na téma sebepoškozování. Účastnili se žáci I. - III. třídy. Na úvod jsme si vysvětlili základní termíny k tomuto tématu. Po vysvětlení základní problematiky žákům jsme shlédli vyjádření dětí, které se v tomto problému již ocitly. Rozhovory prolínaly diskuse psychologů, kteří poskytovali těmto dětem intervenci.

Shlédli jsme společně prezentaci o problematice sebepoškozování a poslechli si, jak s touto problematikou můžeme v některých případech pracovat. Téma vedlo k velké diskusi žáků, povídali jsme si o trápeních, se kterými naše děti bojují. Závěrem se všichni seznámili s možnostmi intervence.

Mgr. Monika Poláchová, metodik prevence, Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel