ZŠ: Prevence, sexuální výchova, 24. 06. 2022

24.06.2022

Dne 24. 06. 2022 jsme se opět sešli na naší škole k prevenci. Věnovali jsme se problematice sexuální výchovy. Toto téma je stále aktuální. Žáci řeší plno životních situací, zároveň je zajímá, jak se správně zachovat. Žáci na nižším stupni shlédli PC program "Byl jednou jeden život". Na vyšším stupni jsme si povídali o přiměřeném sexuálním chování dle věku žáků. Žáci se také dozvěděli o legislativní stránce této problematiky. Monika Poláchová, metodik prevence, TU; Jiří Kuzník, TU.