ZŠ: Prevence šikany ve třídách, 10. 09. 2021

10.09.2021

V pátek jsem se na naší škole zaměřili ve vyučovacích hodinách na prevenci chování ve třídách paní učitelky Poláchové i pana učitele Kuzníka. S žáky jsme řešili problematiku šikany. Nejdříve jsme zhlédli ukázku chování žáků ve škole a společně si o ní povídali. Často diskutované téma šikany žáky zaujalo. Vysvětli jsme si, jak správně reagovat v případě šikany, jak hledat řešení. V diskusi jsme zmínili situace, ve kterých jsme se ocitli.

Žáci byli seznámeni s jejich trestní odpovědností za činy s šikanou související. Společně jsme pohovořili o správných momentech našeho rozhodování. Řešili jsme, jak šikaně předejít, jak se zachovat, kde telefonovat v případě, že nám hrozí nebezpečí.

Mgr. Monika Poláchová