ZŠ: Prevence u nás (beseda), 01. 10. 2021

01.10.2021

V pátek 01. 10. 2021 se sešly vybrané třídy na besedu k prevenci. Tentokrát jsme si vybrali téma: "lež a lhaní". Nejdříve žáci shlédli připravenou prezentaci o lži. Dozvěděli jsme se, co lež je, jaké druhy lží známe, jaké jsou ty nejčastější. Popovídali jsme si o následcích lži z pohledu všech aktérů. 

Zajímavé byly další souvislosti. Seznámili jsme si s lidským pohledem na důsledky lži, ale také s tím, co na lež říká zákon. V druhé půlce prevence přišly na řadu naše zkušenosti se lží, diskuze o těchto zážitcích, o tom, co jsme zažili i prožili. Téma žáky moc zaujalo.

Mgr. Monika Poláchová, metodik prevence