ZŠ: Preventivní beseda, 17. 09. 2021

17.09.2021

Dne 17. 09. 2021 jsme si na naší škole udělali v rámci prevence besedu žáků i pedagogů v části praktické školy. Zvolili jsme si téma kamarádství a vztahy ve třídě. Nejdříve jsme se dozvěděli, co je kamarádství, přátelství a jaká pravidla tyto vztahy mají.

Povídali jsme si s žáky i učiteli o tom, jak vnímáme kamarádství ve třídě. Co vše můžeme udělat proto, aby tyto vztahy ve třídě fungovaly a byly pro nás přínosem. Každý z malých i velkých přinesl svou zkušenost s přátelstvím i vztahy na naší škole. Velkým tématem je kamarádství i pro děti z dětského domova, protože každý z nich podporu kamaráda moc potřebuje. Téma všechny zaujalo.

Mgr. Monika Poláchová, metodik prevence