ZŠ: Přednáška - drogy a HHC, 14. 02. 2024

14.02.2024

HHC. Nový fenomén dnešních dnů týkající se drogové problematiky. Problém, který je o to ožehavější a nebezpečnější, protože cílí na tu nejzranitelnější skupinu - děti a dospívající mládež. Proto jsme se rozhodli problém formou přednášky a následné besedy osvětlit, následně pak dětem nastínit možná nebezpečí s tímto spojená. První části přednášky se ujal pan ředitel, který děti seznámil s drogovou problematikou všeobecně, včetně některých vzorových příkladů, se kterými se setkal při práci v protidrogovém centru. Ve druhé části jsme se pak zaměřili přímo na problém HHC. Následná beseda nám pak ukázala, že zájem dětí o tuto problematiku je velký a prevence, kterou na naší škole provádíme, má smysl a je tou správnou cestou. J. Kuzník, TU.