ZŠ: Preventivní přednáška o šikaně, 16. 09. 2022

16.09.2022

Dne 16. 09. 2022 jsme zahájili na naší škole přednášky v rámci Minimálního preventivního programu. Prvním tématem bylo téma šikany. Nejdříve jsme si vysvětlili, co to šikana je, případně v jakých formách se s ní můžeme setkat. Velmi důležité bylo také téma, jak se proti šikaně bránit. Seznámili jsme se rovněž s trestní odpovědností za šikanu. Popovídali jsme si o tématu a zážitcích ze tříd i ze života. Rozebrali jsme si jednotlivé příklady a vysvětlili, co je dobře a co ne. Posléze jsme si prohlédli prezentaci o šikaně i kyberšikaně. Závěrem jsme se seznámili s Minimálním preventivním programem našeho zařízení, stejně jako s umístěním schránek důvěry.

Monika Poláchová, TU, koordinátor MPP 

Jiří Kuzník, TU