ZŠ: Preventivní přednášky a volba povolání, leden 2022

07.01.2022

V novém roce jsme zahájili blok prevence akcemi 7. 1. 2022 a 14. 1. 2022. Nejdříve jsme  7. 1. 2022 věnovali blok prevence našemu tělu. Zaměřili jsme se na osvětu zdravého životního stylu a sexuální výchovy žáků. Tématika všechny zaujala. Shlédli jsme prezentaci sexuální výchovy, vedli jsme diskuzi nad situacemi, ve kterým se žáci ocitají, včetně vztahových záležitostí. 14. 1. 2022 jsme pak věnovali blok prevence celé naší školy problematice agrese i agresivitě. Na situacích, ve kterých se bohužel ocitají i naši žáci, jsme si řekli, co je správné řešení a co nikoli. Shlédli jsme prezentaci na toto téma. Poslechli jsme si i vstup pana ředitele, který žákům osvětlil některé situace. V následných blocích se budeme věnovat i trestně právní odpovědnosti, která bohužel v nevhodných projevech agresivity vzniká.

V rámci výchovného poradenství jsme 10. 1. 2022 řešili prezentaci učebních oborů. Jako každý školní rok nás budou opouštět žáci devátých ročníků. Společně jsme s paní učitelkou Poláchovou a panem učitelem Kuzníkem bhovořili o představách našeho budoucího povolání. Seznámili jsme se s možnostmi dostupných učebních oborů. I letost budeme nadále spolupracovat na projektu "Vím kam jít".

Mgr. Monika Poláchová, Mgr. Jiří Kuzník