ZŠ: Preventivní program na ZŠ, 03. 06. 2022

03.06.2022

S blížícím se koncem školního roku jsme se sešli, v rámci prevence, s žáky naší školy ke společnému povídání. Tentokrát jsme se rozhodli věnovat tématu sebepoškozování, které je pro žáky stále aktuální. Nejdříve jsme se dozvěděli, co to sebepoškozování je. Dále jsme si probrali, jak tato pracovat s vnitřními pocity, kdy a kde hledat pomoc. V následné hodině jsme se věnovali video prezentaci. Popovídali jsme si i o bezpečném chování v létě, zejména o prázdninách, které se blíží. Závěrem jsme diskutovali o teleonních číslech pomoci, lince pomoci, schránce prevence a hlavně zájmu nás všech o všechny žáky. Monika Poláchová (metodik prevence, třídní učitelka), Jiří Kuzník (třídní učitel).