ZŠ: Připomínka 28. října na ZŠ, 25. 10. 2023

25.10.2023

Každý rok, vždy v závěru měsíce října, si celá naše země připomíná státní svátek, který je již tradičně věnován vzpomínce na událost, která započala existenci naší samostatné republiky. Ta se nám dnes jeví jako samozřejmost, ale nebýt snah českých vlastenců, politiků doma i v zahraničí, možná že bychom dnes žili v úplně jiném státě.

To vše si každý rok připomínáme i na naší škole. Necháváme našim dětem nahlédnout do dějin vzniku našeho státu, představujeme jim osobností této doby a hlavně snažíme se nenásilnou formou vzbudit u dětí hrdost a lásku k zemi, ve které žijeme. A jako každý rok přednáška i následná beseda byla okořeněna autentickým příběhem z této doby, který dětem přiblížil pan ředitel. Následné výtvarné práce, pracovní listy a videoukázky pojící se tímto význačným dnem byly už jen vítaným zpestřením příjemného a inspirativního dopoledne. Jiří Kuzník, TU, VP.