ZŠ: Připravujeme se ke studiu, 17. 12. 2021

17.12.2021

Dne 17. 12. 2021 jsme se na druhém stupni sešli s paní učitelkou Poláchovou, pověřenou prací výchovného poradce. Společně s třídním učitelem a dětmi druhého stupně jsme si povídali o studiu na středních školách a učilištích. Vzhledem k pandemii jsme nemohli uskutečnit osobní prezentace na učilištích, ale v závěru loňského školního roku jsme učiliště v Lipové lázni navštívili společně. Nejdříve jsme se dozvěděli něco o možnostech studia, o oborech a typech škol. Zároveň jsme diskutovali o pravidlech a možnostech internátních pobytů či dojíždění. Jednotlivá učiliště, obory jsme si odprezentovali na PC.

Následně žáci devátých ročníků hovořili o svých přáních a představách. O studium se již zajímali i žáci 8 ročníků, které čeká rozhodnutí v příštím roce. Prostřednictvím SPC zajistíme žákům samozřejmě potřebná doporučení pro jejich vysněné obory.

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce

Foto: ilustrační