ZŠ: Projektové dny na ZŠ, 09. 12. 2020

09.12.2020

Dnes i včera jsme uskutečnili projektové dny zaměřené na volbu povolání. Žákům prvního i druhého stupně byla v rámci projektu "Vím kam jít" představena dvě řemesla - farmář a pokrývač. 
V oboru farmář byla prezentována celková péče o dobytek a jeho chov u nás. Měli jsme možnost shlédnout systém fungování farmy a povídat si s farmářkou, jejíž farmu jsme navštívili osobně před koncem školního roku. Své poznatky i informace jsme tak mohli propojovat i konzultovat. 
V případě pokrývače se žáci seznámili s touto profesí včetně nářadí, které pokrývač používá. Seznámili jsme se s postupy pokrývání střech. Shlédli jsme budovy, kde pokrývači předváděli svou práci. 
Projekt je pro žáky zajímavý. Seznámili se již s několika řemesly a moc se těšíme na další, která budou žákům prezentována. Děkujeme za opakovanou spolupráci paní Lucii Žíhové.
Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený úkony výchovného poradce