ZŠ: Projektový den s MŠ Jesenická, 18. 02. 2020

18.02.2020

18. 02. 2020 jsme měli v naší škole opět projektový den s podporou Nadace Terezy Maxové dětem. Do našeho zařízení jsme pozvali opět mateřskou školu a společně jsme pracovali. Tentokrát pan učitel z druhého stupně připravil poutavé povídání o zvířatech v Jeseníkách a o zvířatech domácích. Děti společně shlédly projekci, kde si zopakovaly zvuky zvířat, případně místa, kde zvířata žijí. Děti soutěžily dále v poznávání zvířat. Za své znalosti děti vyhrály i odměnu. Společně s žáky II. stupně pak zasedly ke společné práci nad pracovním listem o zvířatech. Akce se nám vydařila a moc se těšíme zase na příště.

Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami